én psykiatrisk speciallægeklinik for børn, unge og voksne.

Klinik Socius Aps er en tværfaglig og aldersintegreret neuropsykiatrisk klinik der tilbyder udredning og behandling gennem hele livet. Det gør vi fordi vi ved at mental sundhed er afgørende for vores trivsel, udvikling og evne til at mestre de begivenheder og den verden vi møder.

Grundig og kvalificeret udredning er for os afgørende for at vi stiller den diagnose der beskriver de udfordringer du oplever bedst – for derigennem at kunne tilbyder den bedste behandling.

Psykiatrisk udredning og behandling på Klinik Socius er altid i overensstemmelse med de nationale kliniske retningslinier. Samtidig ved vi at der med en psykiatrisk diagnose, og evt. medicinsk behandling, ofte også er behov for, eller et ønske om, større selvforståelse, rådgivning og vejledning af familie og pårørende, samt gavn af støtte i en socialfaglig indsats. Dette for igen at få fat i livet og blive sig selv.

Udredning

Vi udreder både børn, unge og voksne uden forudgående henvisning.

Behandling

Behandling hos os følger de nationale kliniske retningslinjer.

Derfor tilbyder vi et tværfagligt behandlingstilbud med mulighed for medicinsk behandling, psykoterapi og selvforståelsesforløb, alt efter den enkeltes behov.

Vejledning

Omverdenens støtte og forståelse er afgørende for motivation for, vedholdenhed i og effekt af psykiatrisk behandling. Derfor prioritere vi vejledning, undervisning og sparring højt. Både for nære pårørende, og eksempelvis uddannelsessted, arbejdsplads og øvrigt netværk.

Støtte

Hos Klinik Socius vægter vi at tilbyde helhedsorienterede og individuelt tilpassede forløb og indsatser.

Vi indgår derfor i tæt og ligeværdigt samarbejde med dig og/eller dit barn i målet for at opnå dette.

Mennesket har en særstilling i denne verden i forhold til al anden skabning. Det har både frihed og selvansvarlighed. Det er netop deri, dets værdighed består.

GIOVANNI PICO, OM MENNESKETS VÆRDIGHED, 1896.

Nyhed – opstart i uge 43

 • Pillepas
  Medicinsk behandling af ADHD sker oftest med med centralstimulerende medicin der tilhøre gruppen af euforiserende stoffer. Derfor er et såkaldt pillepas nødvendigt for at kunne dokumentere brugen af denne type medicin på jeres rejse.
 • Træn din mentale fleksibilitet
  Mentaltræning er et begreb, der fx. bliver brugt i forbindelse med sport eller uddannelse. Når sportsudøverne eller den studerende træner sig selv mentalt, for at blive bedre til at præstere på hver deres felt. Det kan være idrætsudøveren, der skal kunne håndtere presset i en konkurrencesituation. Eller den studerende, der har brug for at lære […]
 • Hjælp til unges trivsel i en coronatid
  Unges trivsel styrtdykker under covid. De viser tegn på belastning, tristhed og svær mistrivsel som følge af nedlukningen, de ikke kan se en ende på. Nogle unge trives i de hjemlige rammer med online undervisning. Mange andre derimod savner hverdagens rutiner og sociale relationer. Corona rammer os individuelt på forskellig vis – det gælder også […]
 • 5 anbefalinger til online undervisning
  Online undervisning er blevet det nye hverdag. Nogen trives i det hjemlige rammer. Mange unge derimod savner hverdagens rutiner, samvær med andre unge, og kæmper med at koncentrere sig om undervisning online. Unge oplever, at online undervisning specielt udfordre dem med: Fastholde koncentrationen i længere tid, da skiftene i undervisningsformen typisk er færre end ved […]
 • Nedsat appetit under medicinsk behandling
  Har du svært ved at mærke sult? Brug snack-listen her til at afhjælpe nedsat lyst mad. Nedsat appetit kan være en udfordring i medicinsk behandling. Det optræder hyppigst i den medicinske behandling af ADHD/ADD, hvor vi som førstevalg bruger de central stimulerende præperater. Derfor har vi på Klinik Socius udarbejdet starten på en liste med […]