Glædelig jul🎄

Julefreden begynder at sænke sig, og i eftermiddag lukker klinikken ned for juleferien.

Vi sender Kikki på lang juleferie, så administrationen og telefonen vil være lukket frem til Nytår. Hvis du i perioden har brug for at kontakte os, send da gerne en mail – vi svarer så hurtigt vi kan, da vi tjekker mails løbende.

Lotte, Bettina og Maria arbejder enkelt dage mellem jul og nytår, så har du en aftale i den periode skal du ikke blive nervøs😉

Lægerne er alle på velfortjent ferie frem til uge 1. Recepter og konferencer i forbindelse med aftaler mellem jul og nytår dækkes ved vores interne vagtfunktion.

Har du eller dine pårørende behov for akut lægehjælp findes links herunder.

Jeg vil takke alle klienter, samarbejdspartnere og pårørende for et helt fantastisk 2021. Socius er vokset til alt det jeg drømte om, og med et stærkt fagligt og alsidigt team, vil vi i 2022 stræbe efter at blive endnu bedre.

Vi glæder os til at byde vores nye speciallæge i Almen medicin Eva ordentlig velkomme, og til at vores socialpædagog Bettina sparker gang i højt kvalificeret forældrevejledning og psykoedukation, både i klinikken og online.

Anja og Lotte bliver også færdige med deres DAT-uddannelse i foråret.

På vegne af Kikki, Henning, Bent, Anja, Dorthe, Eva, Lotte, Bettina ønsker jeg jer alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Maria Pico Almsgaard

AKUT KONTAKT:

5 anbefalinger til online undervisning

Online undervisning er blevet det nye hverdag. Nogen trives i det hjemlige rammer. Mange unge derimod savner hverdagens rutiner, samvær med andre unge, og kæmper med at koncentrere sig om undervisning online. Unge oplever, at online undervisning specielt udfordre dem med:

  • Fastholde koncentrationen i længere tid, da skiftene i undervisningsformen typisk er færre end ved klasseundervisning. 
  • Deltager lige så aktivt som vanligt i det mundtlige arbejde, da opmærksomhedsmæssige udfald ofte forekommer hyppigere end ved klasseundervisning. Eleven mangler typisk energien og samspillet i interaktioner fra medstuderende og underviser. 
  • Selvstændigt at skabe struktur og overblik over både materialet men også IT-værktøjer og dagsprogram. I klasseundervisning er eleven ofte hjulpet af at kunne spørge, eller ’gøre som de andre’. 
  • Føle sig sikker på hvad der forventes af elevens performance. Der er ofte forbundet ret udtalte angstreaktioner/følelse af panik med denne usikkerhed. 
  • At spørge om hjælp da eleven både kan føle sig mere udstillet, eller have særligt vanskeligt ved at gøre opmærksom på sit hjælp-behov.
  • Tage brugbare notater på grund af de mange opmærksomhedsmæssige udfald. 

Derfor har vi udarbejdet 5 anbefalinger til at hjælpe jer undervisere, med at værne om de unges trivsel.

#1 – Feedforward
Udleveres undervisningsmaterialet på forhånd har eleven mulighed for at opleve en større tryghed ved stoffet og dagens program. Det er også muligt at kende de fagligt udfordrende elementer i dagens undervisning på forhånd, og derfor forberede sig på hvornår det er vigtigt at skærpe opmærksomheden. 

#2 – Fagmentor
Ved muligheden for at spørge 1-1 kan mange føle sig mere sikre, og dermed få større udbytte af den hjælp der bliver dem givet. 

#3 – Nødundervisning on-site
Ved muligheden for at sidde på skolen i mindre grupper kan opleves den samme (eller bedre) hjælp og støtte som opnås ved klasseundervisning. 

#4 – Pauser
Der vil forventeligt være behov for hyppigere pauser ved online-undervisning end ved klasseundervisning. Det kan her være en støtte at minde eleverne om at forlade skærmene, få noget at drikke/spise eller lidt luft – selv de voksne har gavn af en reminder?

#5 – Forslag til praktiske fag
Særligt de naturvidenskabelige fag kan være udfordrende at undervise og blive undervist i online. Konkrete anbefalinger til hvor man kan finde netop den biotop eller opleve det fænomen der er omtalt i dagens lektion, kan støtte elevens egen udførsel af de praktiske elementer.       

Nedsat appetit under medicinsk behandling

Har du svært ved at mærke sult?

Brug snack-listen her til at afhjælpe nedsat lyst mad.

Nedsat appetit kan være en udfordring i medicinsk behandling. Det optræder hyppigst i den medicinske behandling af ADHD/ADD, hvor vi som førstevalg bruger de central stimulerende præperater.

Derfor har vi på Klinik Socius udarbejdet starten på en liste med inspiration til håndtaske-handskerum-skoletaske-jakkelomme-venlige snacks. Denne er tænkt som en hjælp til dig der oplever nedsat appetit, som følge af din medicinske behandling.

Liste med inspiration til håndtaske-handskerum-skoletaske-jakkelomme-venlige snacks, til hjælp hvis du oplever du nedsat appetit som følge af din medicinske behandling.

Når jeg først spiser lidt, er det lettere for mig at mærk at jeg faktisk er sulten.

S, 18 år, i medicnsk behandling for ADHD