Priser; Børne- og Ungdomspsykiatri

Alle forløb på klinikken indledes med en samtale ved en af vores speciallæger. Her gennemgåes den aktuelle problemstilling, tidligere livsomstændigheder og evt. kontakter til sundhedsvæsenet. Barnets almene og helbredsmæssige tilstande også.  
  Sygesikringsgruppe 1 / Privat betalerSygesikringsgruppe 2 (efter refusion)
Indledende samtaleVi søger at afdække den samlede problematik der ligger til grund for jeres henvendelse.  Dkr. 6600Dkr. 1076,21
AnamnesesamtaleGennemgang af barnets eller den unges udviklingshistorie sammen med forældre/pårørende.  Dkr. 3625Dkr. 733,91
Lærerinterview Dkr. 2900Dkr. 447,73
    
Skoleobservation (ekskl. Kørsel)Observation i barnets vante miljø.  Dkr. 4350Dkr. 956,59
Psykiatrisk undersøgelseKan være eksempelvis ADOS, Qb-Test eller lignede.  Dkr. 4800Dkr. 773,39
Diagnostisk interviewStruktureret interview der afdækker forekomsten af symptomer indenfor et specifikt område.    Dkr. 3625Dkr. 733,91
TilbagemeldingGennemgang af udredningen, og forlæg af evt. behandlingsplan.  Dkr. 4800Dkr. 1005,44
    
LægeundersøgelseSomatisk gennemgang, blodprøver samt EKG rekvireres ved behov.  Dkr. 1500Dkr. 393,37
Psykologisk undersøgelse fortages efter aftale ved vores eksterne samarbejdspartnere; Catrine Madsin eller PsykologCompagniet.
Et udredningsforløb er altid forudgået af en Indledende samtale.  Udredningsforløbende er sammensat af forskellige undersøgelser, spørgeskemaer og observationer med afsat i Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer. Vi tilpasser forløbenes indhold efter den enkeltes specifikke behov, og inddrager altid tidligere undersøgelser så vidt dette er muligt. En psykiatrisk statusskrivelse inkl. pædagogiske anbefalinger er indeholdt i alle udredningspakker. 

Eksempler på forløb kan være:
ADHD udredningspakkeSkolebørnDKR. 26.025DKR. 4993,27
ADHD udredningspakkeUngeDKR. 24.625DKR. 4518,50
Autisme udredningspakkeSkolebørnDKR. 29.650DKR. 4953,79
Autisme udredningspakkeUngeDKR. 27.175DKR.4362,34
Ved tilbagemeldingssamtalen tilbydes behandlingsforløb såfremt dette findes relevant. Igen tilpasses forløbene den enkelte families behov og ønsker. Vælges medicinsk behandling vil dette dog forudsætte nok samtaler til at behandlingen kan indstilles tilstrækkeligt til at den kan overgives til egen læge. 

Vi anbefaler aldrig medicinsk behandling står alene, og tilbyder derfor altid netværksmøde, psykoedukation/selvforståelsesforløb, forældrevejledning eller familiebehandling, psykoterapi eller hypnoterapi som en del af de samlede behandlingsforløb.
Medicinsk forløb– Lægesamtaler
– Medicinopfølgning
– Forældrevejledning
– Netværksmøde
– Overlevering til egen læge.
DKR. 22.750DKR. 2276,04
Psykoedukativt forløb– Forældrevejledning
– Selvforståelsesforløb
– Netværksmøde
– Overlevering til egen læge.
DKR. 22.750DKR. 3788,51
Psykoterapeutisk forløb– Forældrevejledning
– Psykoterapeutisk
– Behandling
– Netværksmøde
– Overlevering til egen læge.
DKR. 25.550DKR. 3406,25