Priser; Psykiatri

Alle forløb på klinikken indledes med en basisudredning bestående af en samtale ved en af vores speciallæger i Psykiatri, en helbredsundersøgelse ved vores speciallæge i Almen medicin, og hvis det findes nødvendigt, en samtale til diagnostisk screening eller uddybende anamneseoptagelse med pårørende. Her gennemgåes den aktuelle problemstilling, tidligere livsomstændigheder og evt. kontakter til sundhedsvæsenet.
  Sygesikringsgruppe 1 /
Privat betaler
Sygesikringsgruppe 2 (efter refusion)
Indledende samtaleVi søger at afdække den samlede problematik der ligger til grund for jeres henvendelse.40001030,08
Diagnostisk interviewGennemgang  den samlede historik og udviklingshistorie, meget gerne med deltagelse af en forældre eller nær pårørende.  3000540,59
Helbredsundersøgelse 1500396,79
TilbagemeldingGennemgang af den samlede udredning, og forlæg af evt. behandlingsplan.40001326,28
Blodprøver + EkgSomatisk gennemgang, blodprøver samt EKG forud for denne samtale.250250
Udredningsforløbende er sammensat af forskellige undersøgelser, spørgeskemaer og observationer med afsat i Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer. Vi tilpasser forløbenes indhold efter den enkeltes specifikke behov, og inddrager altid tidligere undersøgelser så vidt dette er muligt. En psykiatrisk statusskrivelse er indeholdt i alle udredningspakker.
ADHD udredningspakkeIndledende samtale
Anamnese
DIVA-V interview
Qb-test
Helbredsundersøgelse
Tilbagemelding
DKR. 15.500DKR. 4133,27
Autisme udredningspakkeIndledende samtale
ADI-R interview
ADOS-undersøgelse
Helbredsundersøgelse
Tilbagemelding
DKR. 16.500DKR. 5133,27
Basis udredningspakkeIndledende samtale
Anamnese
Helbredsundersøgelse
Tilbagemelding
DKR. 12.500DKR. 2896,95
Supplerende udredningAfregnes pr. kontaktDKR. 3000-4000DKR. 1280,78 – 2280,78
Psykologisk undersøgelse fortages efter aftale ved vores eksterne samarbejdspartnere; Catrine Madsin eller PsykologCompagniet.
Ved tilbagemeldingssamtalen tilbydes behandlingsforløb såfremt dette findes relevant. Igen tilpasses forløbene den enkeltes behov og ønsker. Vælges medicinsk behandling vil dette dog forudsætte nok samtaler til at behandlingen kan indstilles tilstrækkeligt til at den kan overgives til egen læge.
Vi anbefaler aldrig et medicinsk behandling står alene, og tilbyder derfor altid netværksmøde, psykoedukation/selvforståelsesforløb, forældrevejledning eller familiebehandling, psykoterapi eller hypnoterapi som en del af de samlede behandlingsforløb.  
Medicinsk
behandlingsforløb
Lægesamtaler
Medicinopfølgning
Netværkssamarbejde
Overlevering til egen læge.
DKR. 16.250DKR. 4220,98
Psykoedukativt behandlingsforløbLægesamtale
Selvforståelsesforløb
Netværkssamarbejde
Overlevering til egen læge.
DKR. 17.250DKR. 4605,23
Psykoterapeutisk behandlingsforløbTerapiforberedende samtale
Psykoterapeutisk behandling
Netværkssamarbejde
Overlevering til egen læge.
DKR. 17.150DKR. 3650,45