Om osHos os behandler vi ud fra en forståelse af det hele menneske, men i en psykiatrisk klinisk kontekst.

Grundig og kvalificeret neuro-psykiatrisk udredning er for os afgørende. Herigennem sikrer vi, at vi stiller den diagnose, der beskriver de udfordringer, du oplever, bedst. Alt dette for at kunne tilbyde dig eller dine pårørende den bedste behandling.

Vi møder vores klienter ud fra principperne:
Ligeværdighed, nærvær og behandling som vi selv gerne ville modtage, og med et stærkt fagligt fundament og nysgerrighed på nyeste forskning og udvikling.

Klinik Socius er en privat klinik, der praktiserer uden aftale med Danske Regioner. Det betyder, at det hos os ikke er nødvendigt med forudgående henvisning fra hverken din egen læge eller en psykolog i jeres hjemkommune. Derfor skal man også i udgangspunktet selv betale for behandling, rådgivning og vejledning hos os. Der findes dog forskellige muligheder for tilskud. Dette har vi valgt, da vi ønsker at tilbyde behandling tilpasset den enkelte.

Klinik Socius er opstået ud fra ønsket om at skabe et behandlingssted hvor mennesker hjælper mennesker.

Samspillet mellem vores krop, tanker, følelser og handlinger sker i kontekst af den hverdag vi lever i. Og under indflydelse af den historie vi har med os. God psykiatrisk behandling for mig er når vi tager os tiden til den anden, og gør os umage med at forstå.

Maria Pico Almsgaard, stifter af Klinik Socius Aps.

Vi er medlem af:

ADHA foreningen
Autismeforening
Psykiatrifonden

Hos os er tiden til det hele menneske et vigtigt fundament

Gennem oplysning, psykoedukation og åbenhed ønsker vi hjælpe med at reducere stigmatiseringen omkring psykiske udviklingsforstyrrelser og psykisk lidelse. Vi ønsker at bidrage til den offentlige debat i håbet om bedre behandling og større viden om Danmarks største folkesygdom – psykisk lidelse. 

Vi ønsker at styrke sammenhængende indsatser for den enkelte på tværs af sektorer. Derfor vægter vi et tæt samarbejde med andre aktører; som eksempelvis kommunale samarbejdspartnere, andre speciallæger eller sygehusafdelinger, misbrugscentre, andre behandlere, samt skoler og uddannelsesinstitutioner.     

Vi ved, at grundlæggende udviklingsforstyrrelser har stor betydning for resiliens overfor udviklingen af egentlig psykopatalogi. Derfor ønsker vi at udrede og behandle disse tidligt i livet, for at sikre en mere normaliseret og alderssvarende neurologisk udvikling, øget trivsel, stærkere selvforståelse og bedre udnyttelse af den enkeltes ressourcer og potentiale. Vi ønsker at fastholde denne viden om den grundlæggende neurologiske udvikling i mødet med unge voksne og voksne, for at sikre en neuropsykiatrisk forståelse og behandling af psykiske lidelser som skitzotypi, angsttilstande og stresbelastningsreaktioner, depression og bipolaritet, samt forstyrrelser i personlighedsstrukturen.

Vi ved, at 70-80 % af personer med afhængighedsproblematikker har co-morbide psykiatriske problemstillinger. Vi ønsker at tilbyde og udvikle kvalificerede udrednings- og behandlingstiltag for denne målgruppe, der ofte havner som kastebolde imellem forskellige sektorer. Vi ser det som vores sociale ansvar at bidrage hertil – både ud fra et humanistisk, et socio-økonomiske og et kriminalitetsforbyggende aspekt.