Muligheder for tilskud til et forløbKlinik Socius er en privatpraktiserende børne- og ungdoms- og voksenpsykiatrisk klinik, og du kan derfor henvende dig direkte til os uden henvisning fra egen læge. Vi har ikke overenskomst med sygesikringen, men hele forløbet hos os, kan du få delvist refunderet gennem forskellige modeller. Den mest anvendte er, at du skifter fra sygesikringsgruppe 1 til sygesikringsgruppe 2.

Sygesikrings gruppe 2

Skifte af offentlig sygesikringsgruppe.

Ved at skifte fra offentlig sygesikringsgruppe 1 til sygesikringsgruppe 2 gives muligheden for frit at vælge praktiserende speciallæge – uanset speciale. Tilskuddet refunderes via borgerservice i jeres hjemkommune, ud fra de ydelseskoder der er beskrevet på jeres fakturaer fra os.

Det er nemt og hurtigt at blive gruppe 2-sikret.
  • Alle børn er automatisk tilknyttet den offentlige sygesikringsgruppe 1. Det ser du på dit barns eller dit eget sygesikringskort. 
  • Du kan som forældre nemt ændre dit barn til sygesikringsgruppe 2 på din egen    kommunes borgerservice eller kommunens hjemmeside. Der er kun behov for, at dit barn skifter gruppe. 
  • Adgang til hjælp og behandling på sygehus foregår på samme måde, uanset om man er gruppe 1 eller gruppe 2. 
  • I den periode barnet eller du er i sygesikringsgruppe 2, kan man få en lille egenbetaling, typisk ca. 300 kr. ved konsultation hos praktiserende læge.  
  • Man kan altid skifte tilbage til sygesikringsgruppe 1 efter et år. 

Det betyder altså at voksne, men også børn og unge kan modtage udredning og behandling hos Klinik Socius, uden at familien skal tage store summer op af lommerne.  

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du senest 14 dage inden din aftale hos os skal skifte til gruppe 2, hvis du påtænker at søge refusion for en del af din udgift. 

Når fakturaen til Klinik Socius er betalt, afleverer du dokumentation for betaling til borgerservice i den kommune, hvor du bor. Kommunen refunderer herefter tilskuddet til din NEM konto. 

Du er mere end velkommen til at kontakte os med spørgsmål.

Hjemkommunen

Kommunalt betalt forløb.

Individuelle forløb kan tilrettelægges i samarbejde med din eller jeres sagsbehandler. Det er dog altid en forudsætning at der er indgået klar aftale herom INDEN forløbet påbegyndes.

Sundhedsforsikring

Forløb betalt af jeres sundhedsforsikring eller med tilskud fra Sygesikring Danmark.

Hvis i har en privat sundhedsforsikring eller er medlem af Sygesikring Danmark er det muligt at få tilskud til eller helt betalt udredning og/eller behandling ved privatpraktiserende speciallæger. Det er dog altid en forudsætning at der er indgået klar aftale herom med jeres forsikringsselskab INDEN forløbet påbegyndes.


Afbud

Hvis du bliver forhindret i at møde til en konsultation, skal du ringe afbud i god tid. Klinikken har venteliste, og det er vigtigt, at din tid så kan tilbydes en anden patient. 

Afbud/ændring af tid skal ske senest 24 timer inden den aftalte tid.

Ring på 27859339 eller mail kontakt@klinik-socius.dk. 
Afbud foretages personligt pr. telefon, sms eller mail. 

Ved for sent afbud betales et gebyr, da vi sjældent kan afsætte tiden med så kort varsel. Du vil derfor modtage en faktura ved for sent afbud. Ved udeblivelse eller manglende afbud betales et gebyr på 500 kr.

Manglende betaling

Fakturering af forløbene hos os sker løbende og til øjeblikkelig betaling. Da vi gerne vil sikre din behandling både nu og fremadrettet vil forløb der, mod forventning, ikke betales rettidigt, blive afsluttet med henvisning tilbage til egen læge eller til videre behandling i Regionspsykiatrien.