TeametEt udvalg af erfarne fagpersoner, som hjælper dig med både udredning og behandling. Ved at samle forskellige kompetencer, kan vi bedre skræddersy behandlingen til dig.

Maria Almsgaard
Administrerende direktør, aut. sygeplejerske siden 2010 samt psych.stud. under supervision af Bo Hejlskov Elvén. Medlem af BPS (British Psychological Sociaty).

Yvonne Bjerring Sørensen
Pr. 01.07.22 Administrationschef, aut. sygeplejerske. Yvonne har været en årrække i ledende stillinger ved et større privathospital, og har senest siddet i projektstilling ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Yvonne vil i hverdagen tage sig af klinikkens daglige drift, personaleledelse samt forløbskoordination.

Maria Tjell
Sundhedsservice assistent. Maria passer telefonen og hjælper med stort og småt på klinikken.

Henning Beier
Virksomhedsansvarlig læge, Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri samt speciallæge i psykiatri (aut. i DK, NO, SWE). Henning er også erfaren foredragsholder og forfatter, blandt andet med udgivelsen Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed i samarbejde med Bo Hejlskov Elvén og Hanne Veje.

Anja Duelund
Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Anja har bred erfaring, men er særligt kompetent inden for det neuropsykiatrisk område. Anja har undervist yngre læger indenfor området Autisme.

Lise Sardemann Jeppesen
Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Lise har en mangeårig og bred erfaring indenfor børne- og ungdomspsykiatrien, og med særlige kompetencer indenfor det psykoterapeutiske arbejde. Lise har stor interesse indenfor behandling af ADHD, affektive tilstande samt Tourettes syndrom, hvor hun også har arbejdet højt specialiseret.

Bent Richelsen
Speciallæge i psykiatri siden 2001 og derfor mange års erfaring i feltet. Bent har blandt andet været aktiv i udbygningen af det tværsektorelle samarbejde med etableringen af psykiatriens hus i Silkeborg – modtager af både Den gyldne skalpel samt sølvvinder af KLs innovationspris. Inden sin specialisering i psykiatri er Bent uddannet almen mediciner.

Eva Lund Bertelsen
Speciallæge i Almen medicin. Eva varetager almen medicinske opgaver for vores klinter i sygesikringsgruppe 2, og tilbyder fra April 2022 også klinisk hypnoterapi i forbindelse med et uddannelsesforløb hos ‘Underfund’ ved læge Anna Knakkergaard. Ud over sit arbejde på Klinik Socius, er Eva både tilknytte almen praksis, smerteklink og interesseret i rusmiddelbehandling.

Lotte Storgård
Specialsygeplejerske, autorisation som sygeplejerske siden 2011. Efteruddannet i psykopatologi med stor erfaring inden for voksenpsykiatrien.

Bettina Hansen
Socialpædagog med bred erfaring indenfor børne- og ungdomspsykiatri samt forældre og familievejledning. Bettina har efteruddannelse i KAT, og særlig interesse i arbejdet med børn og unger på autismespektret.

Jeanette Højgaard Johansen
Specialsygeplejerske med bred børne- og ungdompsykiatrisk erfaring. Jeanette har efteruddannelse i KAT, og er særligt erfaren i arbejdet med børn med ADHD samt angstproblematikker.