Hos Klinik Socius tilbyder viÉn psykiatrisk klinik gennem hele livet

I Klinik Socius tager vi psykiske problemer alvorligt, og vi ved hvor krævende det kan være at leve med både for dit barn, for familien men også for dig selv. Derfor er det vigtigt at vide, at selvom psykiske belastninger opleves voldsomme, så kan de allerfleste få det bedre igen med den rigtige behandling. 
 
I Klinik Socius tilbyder vi individuel udredning og behandling til både børn, unge og voksne. Vi arbejder ikke med standardforløb, da hvert menneske er unikt. Vores læger og sygeplejersker afdækker, hvad den enkelte har behov for, og tilbyde den behandling der hjælper bedst muligt.  

 Vores mål er at hjælpe dig eller dit barn til at opnå en mærkbar bedre trivsel. 

Vi behandler primært grundlæggende neuropsykiatriske / psykologiske problematikker som:
ADHD, Autismespektrum Forstyrrelse, Tourettes syndrom, samt tilstande som depression, angst, belastningsreaktioner, tilpasningsreaktioner, OCD, adfærds- og/eller afhængigheds-problematikker.

Ventetiden på nyt forløb hos os er aktuelt ca. 6 uger.

Psykoterapi

I vores tilgang er vi bl.a. inspireret af Low Arousal, DAT, ACT, MBT, samt betydningen af basale behov som sanseintegration, søvn, kost og motion for følelsen af udvikling, trivsel og velvære.

Selvforståelse

Et forløb hos os vil altid indeholde et tilbud om vejledning af nære pårørende samt samarbejde med det øvrige netværk.

Vejledning af pårørende kan enten foregå i grupper eller individuelt.

Udredning

Vi tilbyder afklarende samtaler, hvor vi hjælper med at afdække, om du selv eller dit barn har behov for psykologisk støtte eller psykiatrisk behandling.

Se mere om muligheden for tilskud her.