Træn din mentale fleksibilitet

Kognitiv, eller mental, fleksibilitet er evnen til at kunne håndtere ubehagelige og uønskede tanker og følelser. Disse tanker og følelser kan håndteres ved at ændre eller fastholde en adfærd, der er mere hensigtmæssig ud fra dine egne ønsker og værdier.

Mentaltræning er et begreb, der fx. bliver brugt i forbindelse med sport eller uddannelse. Når sportsudøverne eller den studerende træner sig selv mentalt, for at blive bedre til at præstere på hver deres felt. Det kan være idrætsudøveren, der skal kunne håndtere presset i en konkurrencesituation. Eller den studerende, der har brug for at lære mentale strategier for at klare sig bedre i eksamenssituationer.

I begge tilfælde trænes den mentale fleksibilitet, så de bliver i stand til at se flere løsninger på samme problem, for derefter at kunne vælge det mest hensigtsmæssige første gang. Mental træning kan også bruges i mange andre sammenhæng. Fx. ved stress eller hvis man har et ønske om bedre at kunne håndtere ubehagelige tanker og følelser. At træne sin mentale fleksibilitet giver en bedre mulighed for at leve et rigt, fuldt og meningsfuldt liv – et liv med adfærdsmønstre som passer til dine oprigtige værdier og mål i livet.

ACT – Acceptance and Commitment Therapy.

En af måderne, man kan træne sin mentale fleksibilitet er gennem metoden ACT – Acceptance and Commitment Therapy. ACT involverer seks centrale tankeprocesser, som har til formål at reducere fastlåste tankemønstre og udvikle mental fleksibilitet som færdighed. De 6 processer:

1 – Accept – at åben op

Når vi mærker ubehag er vores umiddelbare rektion tit, at forsøge at undgå eller at kæmpe imod. Det har ofte den effekt at opmærksomheden omkring disse tanker og følelser skærpes, og ubehaget omkring dem derved vokser.

I stedet for at kæmpe imod, kan du vælge at åbne op – Ved at acceptere de ubehagelige tanker og følelser der opstår i dig, bruger du mindre energi på dem.

Paradoksalt nok mister de deres magt, når du accepterer dem – de bliver mindre ‘vigtige’ for dig.

Perioden op til eksamen er ofte mere ubehagelig end selve eksamen. I perioden op til bruger du lang tid på bekymringer eller på at undgå at bekymre dig. Det kan være udmattende eller angstprovokerende. Hvis du i stedet formår at acceptere at eksamen kommer uanset dine bekymringer, vil du i samme periode bedre være i stand til at lægge bekymringerne til side. Lad tanker være tanker og accepter, at du ikke kan gøre noget ved at eksamen er lige om hjørnet.

2 – Defusion – adskil dig fra dine tankemønstre

En anden tendens vi har er, at identificerer os med vores tanker. Fx. når vi antager at kende andre personers tanker os om selv. Eksempel, en person kigger så mærkeligt på mig, hun må tro jeg ingen tøjstil har, siden hun stirrer sådan.
Men tankerne i vores hoved er kun ord og billeder, som vi har hentet fra verden omkring os. Det er ikke fakta eller dit sande jeg.

Ved af adskille dig fra dit tankemønster, skaber du en vis afstand mellem din bevidsthed og dine tanker. På den måde tager du dem let og ikke bliver fanget i uhensigtsmæssige tankemønstre..

Derfor, når en tanke dukker op (god eller dårlig), se den – accepter den – og lad den gå, da det kun er en tanke – det er ikke din bevidsthed.

3 – Vær til stede i nuet

Mange af os bruge en uforholdsmæssig stor del af vores tid, på at gruble om fortiden eller bekymre os om fremtiden – unødvendig bekymring. Derudover gør vi ofte som vi plejer, hænger fast i ‘autopilot’, hvor vi handler ubevidst ud fra fortidens gamle mønstre.

Prøv i stedet at være til stedet i nuet. Kontakt det øjeblik, der sker lige nu og bring din bevidsthed ud af fortiden eller fremtiden. Fx. sidder du til middag med en god ven, men alle dine tanker er på opgaven i skolen i morgen. I stedet for at være sammen med din ven og nyde hinandens selskab.

Gamle mønstre og tænkning kan også sætte sig uhensigtsmæssigt i din bevisthed. Fx. hvis du har en alt for negativ ‘indre kritiker’, der konstant fortæller dig, at du ikke er god nok. Så hænger du fast i den fortid, i stedet for at nyde nuet hvor du fx. sammen med ven kær ven, som elsker dig lige som du er. Så kig op og være i nuet.

4 – Selvbevidsthed

Igennem hele livet gennemgår vi faser, oplevelser og skift i livet med hver deres udfordring og glæde. Livet ændret sig, det eneste der er konstant – er din bevidsthed. Den del af dig, der er opmærksom på dine tanker, følelser og handlinger i et givet øjeblik.

Det bevidste dig, har været der hele dit liv. Tænk over det på denne måde: Når du passerer gennem livet, går du fra et lille barn til et barn, til en teenager, til en voksen, til en ældre person, din krop vil ændre sig, dine tanker vil ændre sig, og dine roller vil ændre sig, men der er et aspekt af dig (et iagttagende selv), der forbliver konstant hele vejen igennem.

Ved at iagttage dig selv fremfor at sidde fast i disse skift, opnår du større mental fleksibilitet.

5 – Værdier – ved hvad der er vigtigt

I hverdagens tummerum, kan vi hurtigt glemme, hvad der rent faktisk er vigtigt for os. Når vi glemmer, hvad der er vigtigt for os, ender vi i uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og tankemylder.

Derfor handler det om at identificere, hvad der er vigtigst for dig, og derefter bruge denne viden til at guide dig i det daglige liv. Du kan se det som dine kerneværdier – din rettesnor for livet. Kerneværdier kan fx. være at give taknemmelig, lytte empatisk, leve modigt osv.

Brug disse spørsmål til at blive klogere på dine værdier:

‘Hvad vil du huskes for ved din begravelse?’

‘Hvad vil du have din nekrolog til at sige?’

‘Dybt nede, hvad betyder virkelig noget for dig i det store billede? ‘

‘Hvis du allerede havde en milliard i banken, hvordan ville du bruge din tid?’

Kort sagt er dine værdier som et kompas, der peger på dit sande nord, giver dig retning og giver vejledning til daglig handling.

6 – Forpligtet handling – gør hvad der skal til

Et kompas er ikke til meget gavn, hvis du bliver hjemme og stirrer på det hele dagen. Derfor bør man også leve efter sine værdier, selvom det i starten kan være smertefuldt, ubelejligt eller ubehageligt at gøre det. At leve i overensstemmelse med dine værdier, kan være at sige nej til ting og sandsynligvis ikke give dig stor tilfredsstillelse på kort sigt.

Fx. hvis du bliver inviteret til et foredrag en søndag aften. Selv om det er et spændende foredrag takker du nej, da en af dine værdier er, at være sammen med din familie søndag aften.

I øjeblikket er det måske irriterende, at du ikke kan komme med. Men på den anden side, er du tro mod dig selv, og gør hvad der skal til, for at du kan leve et liv, der på længere sigt måske føles mere meningsfyldt for dig.

De 6 kerneprocesser spiller sammen

Selvom de seks kerneprocesser er her står adskilt, er det vigtigt at huske på, at de hænger sammen. Tænk på dem, som seks facetter af en ‘mental fleksibilitetsdiamant’, i samspil med hinanden. For eksempel kan du ikke tage engageret handling (6), medmindre du er klar over dine værdier (5), og det er vanskeligt at øve defusion (2), medmindre du er i stand til at kontakte det nuværende øjeblik (1).

Ved at mestre alle 6 processer, vil du være i stand til at opnå større mental fleksibilitet og blive bedre i stand til at stå sikkert i dit eget liv.

Derfor er ACT en metode, vi anvender i høj grad hos Klinik Socius.